Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років

Моє педагогічне кредо

Життя нічого не дарує без

важкої праці і хвилювань

Горацій

Методична проблема

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як засіб підвищення пізнавальної активності учнів на уроках світової літератури


Саме учителі повинні сприяти творчому розвитку тих, хто сидить за шкільними партами і щиро вірить, що він – особливий, неповторний, талановитий. А найкраще розвивається талант кожного школяра через виявлення і розвиток його здібностей.


Перед учителем світової літератури постали нові завдання: перехід від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Впровадження інформаційно -комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень.


Активне впровадження ІКТ на уроках літератури підвищує інтерес учнів, розвиває творче мислення, формує цілісне відношення до інформаційних знань та навичок інформаційної діяльності, до освіти та самоосвіти з використанням ІКТ, а також мультимедіа та Інтернет ресурсів. Використання комп‘ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним.
Picture2
Picture2

Впровадження ІКТ у навчальний процес – нагальна потреба сьогодення. АКТУАЛЬНIСТЬ даного питання зумовила вибір теми педагогічного досвіду, над якою я працюю вже декілька років: "Використання інформаційно- комунікативних технологій на уроках світової літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів".


Проблема формування нового інформаційно-комунікаційного освіт-нього середовища засобами ІКТ набуває першочергового значення. Тому ПРЕДМЕТОМ дослідження я обрала зміст, методи, навчальні інноваційні технологіі реалізації за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.


Своєю МЕТОЮ вважаю забезпечення професійного підходу до навчання на уроках в умовах технологізації освіти, визначення оптимальних шляхів доцільного поєднання формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставлю перед собою такі ЗАВДАННЯ:

  • використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищення мотивації навчання;
  • оволодіння основами роботи з різними видами інформації за допомогою комп'ютера та інших засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вироблення навичок застосування засобів ІКТ при виконанні індивідуальних і колективних проектів, у навчальній діяльності;
  • розвиток самоорганізації, уміння організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;
  • виховання відповідального відношення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення;
  • формувати інформаційну культуру учнів.