Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років


Розділ І. Теоретичні засади застосування ІКТ на уроках світової літератури

Література – це мистецтво слова, що дає велику можливість долучитися до духовної культури людства, пізнати світ письменника, поета, драматурга, осмислити проблеми, підняті у художніх творах.

Сьогодні учитель має змогу зацікавити учнів не лише хвилюючою розповіддю про письменника, виразним емоційним читанням художнього твору, використанням інтерактивних технологій («Мікрофон, «Мозкова атака», «Незакінчене речення», «Займи позицію», Метод «Прес», «Авторське крісло» і т д.), а вразити яскравою мультимедійною презентацією, яка дає можливість учням відчути атмосферу епохи, про яку йдеться на уроці, доторкнутися до художнього світу і особистості письменника, відчути на собі погляди людей з полотен видатних художників або милуватися природою, чи архітектурою, листати чорновики письменницьких рукописів, співставити атмосферу в романі і в кінофільмі, емоційне сприйняття художніх образів учнями. Великий ефект навчання створює використання постерів, бук трейлерів, реклам, завдань – квестів , навчальних відеофільмів.

Зовсім по-іншому учні слухають міні – лекцію, пояснення з використанням мультимедійного проектора, за допомогою якого демонструються цікаві слайди, яскраві схеми, вислови, цитати, уривки з творів, заочна екскурсія до музею, уривки з екранізації художніх творів, невеличкі реклами творів та літературних героїв.

Отже, головними завданнями використання інформаційно-комунікаційних технології є:

 • дати максимально можливий об’єм знань, економлячи час на уроці;
 • забезпечити сучасний рівень наочності та науковості;
 • розвивати навички самостійної пошукової та дослідницької діяльності учнів;
 • розвивати партнерські стосунки «учитель-учень»;
 • підвищувати пізнавальний інтерес до предмета;
 • створювати «ситуацію успіху» для кожного учня;
 • підвищити ріст успішності;
 • «оживити» навчальний процес.

Специфіка літератури як мистецтва слова обумовила й своєрідні підходи до методики використання ресурсів Інтернету. На широкому і безмежному його просторі учні можуть знайти безліч потрібної інформації, яку, стосовно професійних завдань вчителів і викладачів-словесників, умовно можна поділити на блоки:

 • електронні бібліотеки;
 • літературні періодичні видання;
 • електронні підручники і посібники в Інтернеті;
 • педагогічний досвід впровадження новітніх технологій навчання;
 • науково-освітні сайти українського Інтернету;
 • колекції рефератів з літератури;
 • сайти мистецького характеру;
 • сайти літературних музеїв;
 • сайти про життєвий і творчий шлях письменників

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях світової літератури.

Але важливо не забувати: уроки літератури – для вивчення саме літератури, і твір письменника не можуть замінити ніякі фільми чи відеокліпи. Мультимедійні технології виконують допоміжну функцію, щоб досягти більшого ефекту у сприйманні та розумінні літературного твору. Слід ретельно продумувати місце, час, доцільність використання комп’ютерної інформації на уроці. Тільки за такої умови учитель досягне ефективності своєї роботи, а уміння, набуті учнем у процесі роботи з мультимедіа, допоможуть в майбутньому стати успішним в будь-якій професійній діяльності.

Інтернет дає можливість безкоштовно як учителям, так і учням отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, наукових статей, словників, підручників, посібників та інших матеріалів, які раніше були доступні у друкованому вигляді за велику ціну, тому студенти і вчителі не мали змоги придбати їх. Беззаперечною перевагою Інтернету є постійний доступ до найновішої, найсвіжішої інформації. Для цього доцільно активно використовувати на уроках та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах, таких як:

 • Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae.lib.narod.ru
 • Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http://www.litbook.by.ru
 • Антична література: http://pergam.chat.ru
 • Електронна бібліотека "Джерело": http://ukrlib.com
 • Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru
 • "Літературна газета" – http://www.lgz.ru
 • Сучасна і класична поезія – http://sttihi.net.ru
 • Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru

Так, широка доступність навчальної інформації найрізноманітнішого характеру завдяки засобам мультимедія є важливим фактором, що впливає на перспективи розвитку і характер сучасного процесу навчання.

Доцільно використовувати у роботі досвід Крученової Валентини Михайлівни (http://kruchenova.wordpress.com/) – вчителя світової літератури Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області. Тема її досвіду «Використання ІКТ на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання», сайт учителя світової літератури Куща Олега Миколайовича (http://svitlit.at.ua/).

Проблемам впровадження та ефективного застосування засобів ІКТ присвячено чимало теоретичних й експериментальних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Ряд учених (В. Биков, Р. Гуревич, Б. Гершунський, М. Жалдак, , Ю. Жук, Г. Кедрович, М. Лапчик, Ж. Меншикова) у своїх працях висвітлюють окремі питання використання засобів новітніх інформаційних технологій у навчанні. У роботах С. Григор'єва, А. Кузнецова, М. Сухарєва подана класифікація використання ІКТ у процесі навчання за різними критеріями. Дидактичні і психологічні аспекти застосування ІКТ знайшли відображення у працях В. Безпалька, О. Гокунь, В. Ляудіс, Ю. Машбиця, А. Пишкала, І. Синельник та інших дослідників.

ІКТ є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація учня до навчання. Новизна роботи з комп‘ютером підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також подання навчальних завдань за ступенем складності. Комп‘ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання – відсутності успіху.

Комп‘ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності, дозволяє учням побачити результат своїх дій. Контроль здійснюється об’єктивно та своєчасно.

Використання комп‘ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним. Урок, на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам‘ять, мова, уява, інтерес до навчання. Урок, на якому з‘являються нові можливості для розвитку гармонічної індивідуальності, здібної до колективної співпраці.

Сучасна педагогічна освіта піднімає питання про ІКТ-компетентність як окремої складової професійної компетентності вчителя. Успіх уроку залежить від творчої особистості вчителяґ. Від його уміння:

 • використовувати інтерактивну дошку;
 • проводити інтерактивні лекції з використанням мультимедіа-технологій;
 • розробляти комп'ютерниі презентації;
 • використання електронних підручників;
 • створення постерів, плейкастів, бук трейлерів, тощо.

Отже, впровадження ІКТ у навчальний процес – нагальна потреба сьогодення. Актуальність даного питання зумовила вибір теми педагогічного досвіду, над якою я працюю вже декілька років: "Використання інформаційно- комунікативних технологій на уроках світової літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів".