Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років


Розділ ІІ. Практичне використання ІКТ на уроках світової літератури


2. Класифікація мультимедійних презентацій

Завдяки мультимедійним засобам сухий теоретичний матеріал оживає, видатні історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища. В залежності від мети їх використання можна виділити такі типи презентацій:

 • опорний конспект;
 • віртуальна подорож;
 • художня галерея;
 • слайд – шоу;
 • творчий звіт по проекту;
 • звіт по дослідженню;
 • гра
Мультимедійні презентації

Опорний конспект

Мультимедійна презентація дозволяє м створити анімаційний опорний конспект уроку, зобразити в динаміці явище, подію. Такий прийом, по-перше, допомагає вільно орієнтуватися у великій кількості інформації, у доступній формі донести її до учнів, чітко дотримуватися етапів уроку, по-друге, викликає цікавість до теми, допомагає легше засвоїти новий навчальний матеріал. Наприклад, під час введення в тему «Література Середньовіччя», спираючись на презентацію протягом усього уроку, не лише подається учням нова інформація, а й підтверджується ілюстраціями.


Віртуальна подорож

Віртуальні подорожі на уроках дають можливість учням «подорожувати» різними країнами світу, бачити найвидатніші музеї та галереї, «стати свідками» історичних подій, відвідати визначні місця, пов’язані з життям чи творчістю того або іншого письменника. Особливо ефективні такі віртуальні подорожі на уроках - знайомствах із життям та творчістю письменників. Часто використовуються перегляд документальних роликів або мультимедійних презентацій з попереднім завданням. Наприклад, під час вивчення біографії М.Гоголя ми здійснюємо віртуальну подорож гоголівськими місцями. Перед переглядом мультимедійної презентації учні, в залежності від підготовленості класу, отримують завдання: скласти план розповіді про життя М.Гоголя, хронологічну таблицю, тези.

Разом із Жуль Верном можна здійснити подорож Африкою, пізнати різні острови, вивчити цікаві географічні знахідки. Адже вивчення світової літератури передбачає передбачає використання міжпредметних зв’язків.


Художня галерея

Немає сумнівів, що література нерозривно пов’язана з іншими видами мистецтва. Тому під час вивчення творчості того чи іншого письменника, поета, обов’язково звертаю увагу на те, як його творчість відобразилася в музиці, образотворчому мистецтві. І ось тут, на мій погляд, незамінні презентації - художні галереї. У поєднанні з музичним супроводом, вони створюють реальні відчуття присутності в найбільших музеях, галереях, виставках світу. Дуже доречним буде перегляд презентацій «Романтиз у світовій культурі», «Епоха бароко у літературі та архітектурі», «Мистецтво модернізму» та інші.


Слайд-шоу

Неможливо вивчати творчість письменника, оминувши традиції, історію, культурні надбання його народу. На таких уроках, на мій погляд, необхідний яскравий, вражаючий ілюстративний матеріал, який не залишить учнів байдужими. У цих випадках на допомогу приходить слайд-шоу. Доречно буде використання технології на етапах мотивації навчання, презентації епохи, початок вивчення розділу, реклама книги з метою заохочення до прочитання художнього твору.

Наприклад, знайомлячи учнів 5 класу з творчістю Мацуо Басьо, на етапі формування мотивації навчання, під час перегляду слайд-шоу «Культура Японії» знайомимо учнів зі світом автора, готуємо до сприйняття його філософських поглядів, внутрішніх переконань, за допомогою пояснень та ілюстрацій збільшується ефект мотивації навчання . До слайд – шоу можна віднести і буктрейлери.


Творчий звіт по проекту

Результатом роботи над проектом можуть бути публікації, афіші, плакати, листівки, візитні картки героїв тощо. Найчастіше учні для захистів своїх проектів використовують мультимедійні презентації. Їх створення вимагає від учнів умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати факти, події та літературні тексти. Це дає змогу дітям творчо пов’язати між собою різні аспекти теми, відчувати та здійснювати взаємозв’язки з іншими навчальними предметами та їх особистим досвідом. Так під час вивчення творів Жуль Верна, Даніеля Дефо, Стівенсона учні 6 –го класу залубки працюють над проектом «Пригодницький роман у світовій літературі».


Відеофільми

Сучасні технології, як відомо, дозволяють успішно використовувати в мультимедійному уроці фрагменти відеофільмів. Використання відеоінформації та анімації може значно підсилити навчальний ефект. Саме фільм, а точніше невеликий навчальний фрагмент, найбільшою мірою сприяє візуалізації навчального процесу, представленню анімаційних результатів, імітаційному моделюванню різних процесів в реальному часі навчання. Там, де в навчанні не допомагає нерухома ілюстрація, таблиця, може допомогти анімація, відеосюжет і багато іншого.

Відеофільми давно використовуються учителями на уроках, внаслідок чого проблема уже в тому, де знайти потрібні матеріали. Важливо, щоб перегляд фільму не став самоціллю і не замінив собою урок літератури. Тому, приступаючи до вивчення теми, важливо продумати прийоми використання вибраного відео фрагмента, давши відповідь на запитання:

 • Який фрагмент показати?
 • Яка мета його показу?
 • На якому етапі уроку його використати?
 • Які вимоги до матеріалу, що використовується?

Головні умови, які визначають результативність використання відео на уроках, - це:

 • урахування вікових особливостей школярів (тільки за такої умови демонстрація відеоматеріалу буде їм зрозумілою і цікавою);
 • відеоматеріал варто поділити на епізоди (якщо за часом він перевищує 4-5 хв);
 • використання відеороликів повинно стати системою (щоб учні добре були знайомі з таким видом роботи);
 • відео на уроці не повинно бути для учнів забавою, а матеріалом для осмисленої, серйозної аналітичної роботи, бажано самостійної;
 • відеоматеріал повинен бути методично грамотно введений учителем в структуру уроку.

Проте при використанні відеоінформації не слід забувати про збереження темпу уроку. Відеофрагмент має бути гранично коротким за часом, причому вчителеві необхідно попіклуватися про забезпечення зворотного зв'язку з учнями. Тобто відеоінформація повинна супроводжуватися низкою запитань розвиваючого характеру, що викликають дітей на діалог, коментування того, що відбувається. У жодному випадку не варто допускати перетворення учнів у пасивних глядачів. Необхідно замінити звуковий супровід відеофрагменту живою мовою вчителя й учнів. Зміст мультимедійного матеріалу має відповідати вимогам навчальних програм. Тимчасовою є проблема незначної кількості україномовного мультимедійного матеріалу.

Якщо учитель вміло і доцільно використовує на уроках такий матеріал, прекрасно володіє відповідними програмами, то і учні будуть прагнути зробити щось подібне. Тому не рідкість сьогодні, коли діти створюють відеофільми до уроків світової літератури, використовуючи матеріал з Інтернету або знятий самотужки під час перебування в тих місцях, які якимсь чином пов’язані з долею автора чи твору.