Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років


Розділ ІІ. Практичне використання ІКТ на уроках світової літератури


4. Інтерактивна дошка – невід'ємна частина мультимедійного уроку

У всьому світі інтерактивні дошки використовуються в освітній сфері, вони можуть застосовуватися на будь-яких уроках і при викладанні будь-яких дисциплін.

Основні способи використання інтерактивних дощок:

 1. Робити позначки і записи поверх зображень, що виводяться на екран.
 2. Демонстрація веб-сайтів через інтерактивну дошку усім слухачам.
 3. Використання групових форм роботи.
 4. Спільна робота над документами, таблицями або зображеннями (наприклад, на уроці може бути спроектована таблиця, яка в ході обговорення колективно заповнюється).
 5. Управління комп'ютером без використання самого комп'ютера (управління через інтерактивну дошку). Цю форму можна використати в роботі з електронними навчальними посібниками. У посібниках є інтерактивні тренажери і тести, з якими ми працюємо як колективно, так і індивідуально. Коли один учень працює біля дошки з інтерактивним посібником, інші учні виконують інші види роботи. Також ці електронні посібники містять інтерактивні таблиці і схеми, які наочніше представляють матеріал, що вивчається.
 6. Зміна тексту в документах, що виводяться на екрані, використовуючи віртуальну клавіатуру, яка настроюється в програмному забезпеченні дошки.
 7. Зміна будь-яких документів або зображень на екрані, використання будь-яких позначок.
 8. Збереження на комп'ютері в спеціальному файлі усіх позначок, які учитель робить під час уроку, для подальшої демонстрації на інших уроках або через інтернет.
 9. Збережені під час уроку записи учитель може передати будь-якому учневі, що пропустив заняття або не встиг зробити відповідні записи у своєму зошиті.
 10. Демонстрація роботи одного учня усім іншим учням класу. (Один учень може зробити домашню роботу на комп'ютері, а на уроці вона перевіряється усіма, і діти звіряють свої записи з роботою цього учня. Це підвищує наочність під час перевірки домашнього завдання на уроці).
 11. Демонстрація учбових відеороликів (Особливо цю форму цікаво використати під час організації проектної діяльності, а також при перегляді екранізацій літературних творів).
 12. Створення малюнків на інтерактивній дошці без використання комп'ютерної миші. (При поясненні деяких тим по літературі матеріал пояснюється за допомогою наочних схем і малюнків, які заздалегідь виконуються на інтерактивній дошці. Завдання створити опорний конспект до теми уроку також може бути виконано на інтерактивній дошці).
 13. Створення малюнків, схем і карт під час проведення уроку, які можна використати на наступних заняттях, що економить час на уроці.

Такі способи використання інтерактивної дошки пропонують колеги-викладачі з Великобританії.

У чому ж основні переваги інтерактивної дошки перед «крейдовою», чому інтерактивні дошки стають усе більш популярними?

 • Інтерактивні дошки схожі на звичайні дошки, але в той же час вони допомагають учителеві використати засоби навчання легко і невимушено, знаходячись в постійному контакті з класом.
 • Інтерактивні дошки допомагають розширити використання електронних засобів навчання, тому що вони передають інформацію слухачам швидше, ніж при використанні стандартних засобів.
 • Інтерактивні дошки дозволяють учителеві збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу на уроці, будь то картинка з інтернету або великомасштабна таблиця, текстовий файл або географічна карта. Інтерактивна дошка стає незамінним супутником учителя на уроці, відмінним доповненням його слів.
 • Інтерактивні дошки дозволяють учителеві створювати прості і швидкі поправки в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на уроці.
 • Інтерактивні дошки дозволяють учням сприймати інформацію швидше.
 • Інтерактивні дошки дозволяють учням брати участь в групових дискусіях, роблячи обговорення ще цікавішими.
 • Інтерактивні дошки дозволяють учням виконувати спільну роботу, вирішувати загальну задачу, поставлену учителем.
 • Інтерактивні дошки дозволяють проводити перевірку знань відразу в усьому учбовому класі, дозволяє організувати грамотний зворотній зв'язок "учень-учитель".
 • При повній інтеграції інтерактивних дощок в освіті, створенні єдиної бази цих методичних і демонстраційних матеріалів для навчання в учителів з'являється більше вільного часу.

Використання інтерактивної дошки на уроці може збільшити ефективність навчання дітей в школі. За рахунок чого це відбувається? Як розкрити потенціал інтерактивної дошки і зробити її незамінним супутником учителя?

Тут ми розглянемо 3 ключові напрями застосування інтерактивних дощок в освіті:

 • Презентації, демонстрація і моделювання.
 • Як використати відповідне програмне забезпечення і інші ресурси разом з інтерактивною дошкою для поліпшення розуміння матеріалу уроку.
 • Підвищення активності учнів на уроці.
 • Як використання інтерактивної дошки може збільшити активність учнів на уроці.
 • Збільшення темпу уроку при використанні інтерактивної дошки.
 • Як використання інтерактивної дошки може поліпшити планування уроку і збільшити його темп.

1. Презентації, демонстрація і моделювання

Інтерактивна дошка - цінний інструмент для навчання усього класу. Це - візуальний ресурс, який може допомогти учителям зробити уроки живими і привабливими для учнів. Інтерактивна дошка дозволяє піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії, відео).

Учителі можуть використати управління інтерактивною дошкою, щоб піднести матеріал, що вивчається, захоплюючими і динамічними способами. Інтерактивна дошка дозволяє моделювати абстрактні ідеї і поняття, не торкаючись до комп'ютера, змінити модель, перенести об'єкт в інше місце екрану або встановити нові зв'язки між об'єктами. Усе це робиться в режимі реального часу.


2. Підвищення активності учнів на уроці.

Багато учителів стверджують, що учні стають активнішими і зацікавленішими на уроці, на якому використовується інтерактивна дошка. Інформація стає для них доступнішою і зрозумілішою, що покращує атмосферу розуміння в класі, і учні стають більше націленими на роботу.


3. Збільшення темпу уроку.

Якщо у вас є інтерактивна дошка, на уроці вам більше не доведеться чекати, коли учень напише завдання на дошці, і декілька хвилин уроку будуть втрачено - учитель може виводити на екран заздалегідь приготовані матеріали, і час уроку буде використаний тільки на рішення поставлених завдань.

Усі записи на інтерактивній дошці можуть бути збережені на комп'ютері і знову відкриті при повторенні пройденого матеріалу або передані учневі, який пропустив урок по хворобі.

Учителі, що почали працювати з інтерактивною дошкою, відмічають позитивні зміни в якості уроків, в об'ємі матеріалу, що розуміється учнями. Учителі стверджують, що з використанням інтерактивної дошки вони устигають піднести більше інформації за менший час, і при цьому учні активно працюють на уроці і краще розуміють навіть найскладніший матеріал.

Як і будь-який технічний засіб, інтерактивна дошка не може використовуватися увесь урок і, згідно з санітарно-гігієнічними нормами, з нею дозволяється працювати не більше 20 хвилин. Решта часу на уроці використовується на розсуд учителя. Згідно з думкою батьків і спостереженням учителів, у учнів скоротився час на виконання домашнього завдання. Це пояснюється тим, що дитина краще засвоює матеріал на уроці. Покращується увага і пам'ять учнів, знімається стресова ситуація і емоційна напруга. У зв'язку з тим, що на уроці виконується більший об'єм роботи, чим раніше, то для відробітку матеріалу вдома витрачається значно менше часу. Це важливий чинник в оздоровленні дітей.